ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI
788 121 782
antykorozja

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Ochrona przed korozją to istotny element długoterminowej strategii oszczędnościowej każdej firmy. To dzięki niej firma skutecznie wykorzystuje zaoszczędzony kapitał w celu umocnienia konkurencyjnej pozycji na rynku. Powłoki ochronne są stosowane na rynku przemysłowym w celu zapobiegania korozji stali. Rdza to wróg stali. W skutek rdzy co roku przemysł przeznacza ogromne sumy pieniędzy i ponosi dodatkowy koszt wymiany skorodowanych konstrukcji stalowych, rurociągów i zbiorników. Przestrzeganie procedur dotyczących powłok malarskich umożliwia sporą oszczędność czasu i pieniędzy. Ten obszar to specjalność ASTAL.

ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Do malowania konstrukcji stalowych używamy zestawów farb najwyższej jakości, posiadających odpowiednie atesty techniczne. Malujemy konstrukcje w celu naprawy uszkodzeń powierzchni malarskich po montażu, zniwelowania zniszczeń eksploatacyjnych, renowacji konstrukcji.

Malujemy:

 • Budynki stalowe: hale, magazyny, fabryki
 • Konstrukcje stalowe: kominy, rurociągi, mosty, wiadukty
 • Zbiorniki: silosy, skipy
 • Elementy: rury stalowe, suwnice, żurawie transportowe

ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

Wszystkie konstrukcje wsporne wykonane z betonu są wzmocnione prętami zbrojeniowymi wykonanymi ze stali, które ulegają korozji pod wpływem wilgoci. Beton to materiał o wysokim poziomie zasadowności, dlatego stal może być używana jako wzmocnienie w konstrukcjach betonowych. Jednakże wskutek przenikania do betonu dwutlenku węgla z atmosfery w połączeniu ze zwiększoną emisją dwutlenku siarki pełniąca ochronna funkcję zasadowności zostaje zmniejszona, prowadząc do korozji stali znajdującej się w betonowej konstrukcji. Korozja stali powoduje zwiększenie jej objętości o 4-6 razy, co powoduje ogromny nacisk na otaczający ją beton, a w rezultacie pękania i odpadania betonowej powierzchni. Możemy zapobiec występowaniu tego zjawiska, jeżeli potrafimy zabezpieczyć beton przed bezpośrednim kontaktem z wodą, dwutlenkiem węgla i dwutlenikiem siarki, a konstrukcje mogą być teoretycznie niezniszczalne. Stąd potrzeba ochrony betonu.

Uszczelniamy od zewnątrz i wewnątrz:

 • fundamenty, piwnice
 • zbiorniki wody pitnej, zbiorniki ścieków
 • kanały, kominy i inne obiekty
antykorozja 1
antykorozja 2
antykorozja 3

ZALETY RENOWACJI POWŁOKI MALARSKIEJ

Renowacja konstrukcji gwarantuje:

 • zwiększenie wytrzymałości oraz trwałości konstrukcji
 • ochronę konstrukcji przed wpływem czynników zewnętrznych (UV, deszcz, śnieg, itd.)
 • odświeżony wygląd powłoki

KIEDY ZABEZPIECZYĆ KONSTRUKCJĘ?

Renowację konstrukcji wykonujemy gdy:

 • obecna warstwa malarska na elementach uległa uszkodzeniu
 • na elementach pojawiają się ogniska korozji lub stan konstrukcji może świadczyć o narażeniu na ich powstanie
 • obecny stan elementów wymaga ich odświeżenia lub zwiększenia odporności na warunki atmosferyczne