ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI
788 121 782
ognioochronne

ZABEZPIECZENIA OGNIOOCHRONNE

Jako autoryzowany wykonawca zabezpieczeń ppoż. oferujemy wykonywanie zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych, przejść instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych, dylatacji.

ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH I ŻELBETOWYCH

FARBY PĘCZNIEJĄCE
Przeciwogniowa powłoka ochronna to farba, która w reakcji na wysoką temperaturę w sposób kontrolowany powiększa swoją objętość i staje się wielokrotnie grubsza, tworząc charakterystyczną zwęgloną warstwę lub piankę, która działa jako warstwa izolacyjna dla elementu stali konstrukcyjnej. Stosujemy farby Flame Stal, FlameSorber i inne. Elementy konstrukcji zabezpieczone systemem Flame Stal osiągają odporność ogniową do : R 15, R 30, R 60 .
Obszary stosowania zabezpieczeń ogniochronnych:

 • Konstrukcje stalowe magazynów, hal, fabryk, sklepów
 • Miejsca szczególnie narażone na wybuch pożaru

OBUDOWANIE PŁYTAMI

 • Płytami gipsowymi

Płyty ognioodporne mogą być wykonane z szerokiej gamy materiałów, dlatego płyty znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie są podwyższone wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Płyty te są wyjątkowo odporne na działanie ognia. Uzyskana dzięki nim powierzchnia zabezpieczenia jest gładka i nie wymaga specjalnego wykończenia, a do obróbki płyt używa się standardowych narzędzi do montażu "na sucho".
Płyty przeznaczone sa do zastosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym, do wykonywania ogniochronnych okładzin elementów budowlanych (ściany, stropy, belki, słupy), jak również do konstrukcji samodzielnych elementów o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej (ściany, sufity, klapy rewizyjne).

 • Płytami z wełny mineralnej

System z wełny mineralnej służy do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych (słupów, dźwigarów kratowych, belek) i stropów żelbetowych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. System pozwala na wykonanie zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasach odporności R 30 do R 240.

ZABEZPIECZENIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

Wykonujemy zabudowę nowych i istniejących kanałów wentylacji do odporności ogniowej EI 120. Oferujemy wykonanie zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych z płyt conlit oraz kartonowo – gipsowych określonej odporności ogniowej.

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Konstrukcje drewniane są szczególnie narażone na działanie ognia. W celu ich zabezpiecznia stosujemy lakier ogniochronny do wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz na zewnątrz budynków. Preparat uzyskał klasę materiału niezapalnego w zakresie właściwości dotyczących reakcji na ogień.
Zalety powłoki lakierniczej:

 • skuteczna bariera ogniochronna
 • walory dekoracyjne
 • wysoka estetyka wykończenia
 • zachowuje naturalny rysunek drewna
 • odporność na działanie wody i chemikalia

ZABEZPIECZENIE DYLATACJI I SZCZELIN

W budownictwie betonowym stosowane są szczeliny dylatacje, które przejmują naprężenia wynikające ze zmian objętości i odkształceń spowodowanych różnicą temperatur, a także z nierównomiernego osiadania gruntu i wstrząsów, co zapobiega tworzeniu się rys w betonowych elementach konstrukcyjnych. Zabezpieczenia stosujemy:

 • pomiędzy ścianami o konstrukcji elastycznej
 • w pionowych dylatacjach pomiędzy konstrukcjami ścian
 • w poziomych szczelinach między stropami, sufitami lub dachami i przylegającymi do nich ścianami
 • w dylatacjach w konstrukcjach stropów

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, przez które przeprowadzone są pojedyncze przewody elektryczne lub rury, muszą spełniać wymaganą odporność ogniową oraz szczelność, którą stanowi bardzo ważny element przegrody przeciwpożarowej. Z braku odpowiedniego zabezpieczenia stwarzają one zagrożenie odporności ogniowej przegrody. Zadaniem systemu jest zmniejszenie zagrożenia powstania pożaru, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru - stosuje się gotowe płyty z wełny mineralnej z naniesioną farbą ogniochronną.
Oferujemy zabezpieczenia:

 • rur palnych
 • rur niepalnych
 • instalacji elektrycznej

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ KABLOWYCH

Przejścia te zwane przepustami lub grodziami - podobnie jak przegrody, w których wystepują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. Uszczelnienie przepustów kablowych wykonuje się przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych lub masy ogniochronnej oraz wełny mineralnej.
Rozróżniamy rodzaje przepustów kablowych:

 • przepusty kablowe z wełny mineralnej
 • przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej
 • przepusty kablowe zabezpieczone pianką

Przejścia pojedynczych przewodów mogą być również w prosty i skuteczny sposób zabezpieczone przez uszczelnienie pianką i masą ogniochronną.

ognioochronne 1
ognioochronne 2
ognioochronne 3

ZALETY ZABEZPIECZEŃ OGNIOOCHRONNYCH

Zabezpieczenia pomagają zapobiegać:

 • rozprzestrzenianiu się ognia w obiekcie
 • zniszczeniom konstrukcji i instalacji wskutek pożaru